neiye11

önüm

HPMC Gidroksipropil Metilseluloza

Gysga düşündiriş:

CAS NOOK.: 9004-65-3

Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) ion däl sellýuloza efiridir we metoksiniň ýa-da gidroksipropil toparynyň ornuny tutýan sellýuloza zynjyrynda gidroksil toparlary bolan emele gelenlerdir.HPMC himiki reaksiýa astynda tebigy pagta linterinden ýasalýar, ol açyk suw emele getirmek üçin sowuk suwda we gyzgyn suwda eräp bilýär.HPMC gurluşyk, derman, iýmit, kosmetika, ýuwujy serişde, boýag, ýelimleýji, wilka, PVX we başga-da dürli galyňlaşdyryjy, baglaýjy we film hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), ak däl-ak reňkli poroşok bolup, galyňlaşdyryjy, baglaýjy, filmiň öňki, surfaktant, goraýjy kolloid, çalgy, emulsifikator we asma ýaly ion däl sellýuloza efiriniň görnüşleridir. we suw saklamak boýunça kömek.

 

Himiki spesifikasiýa

Spesifikasiýa

60AX

( 2910 )

65AX

( 2906 )

75AX

( 2208 )

Geliň temperaturasy (℃)

58-64

62-68

70-90

Usuly (WT%)

28.0-30.0

27.0-30.0

19.0-24.0

Gidroksipropoksi (WT%)

7.0-12.0

4.0-7.5

4.0-12.0

Iscapyşmazlyk (cps, 2% çözgüt)

3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000

Farma GidroksipropilMetilseluloza (HPMC):

Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) Derman derejesi, galyňlaşdyryjy, dispersant, emulsifikator we film dörediji serişde hökmünde ulanylyp bilinjek gipromelloza derman öndürijisi we goşundydyr.Planşet örtügi we baglaýjy hökmünde, dermanlaryň dargamak derejesini ýokarlandyryp biler.HPMC önümleri, Koşer we Halal şahadatnamalary bilen birlikde USP, EP, JP-iň ähli talaplaryna laýyk gelýän tebigy arassalanan pagta linterinden we agaç süýüminden alnan. HPMC derman derejesi FDA, EU we FAO / WHO görkezmelerine laýyk gelýär we GMP standartyna laýyklykda öndürilýär, ISO9001 we ISO14001 şahadatnamalaryny saklaýar.

HPMC dürli ýapyşyklylygy 3-den 200,000 cps aralygynda bolýar we planşet örtügi, granulasiýa, baglaýjy, galyňlaşdyryjy, stabilizator we gök önüm HPMC kapsulasyny öndürmek üçin giňden ulanylyp bilner.

Bahanyň ady

Iscapyşmazlyk (cps)

Bellik

HPMC 60AX5 (E5)

4.0-6.0

2910

HPMC 60AX6 (E6)

4.8-7.2

HPMC 60AX15 (E15)

12.0-18.0

HPMC 60AX4000 (E4M)

3200-4800

HPMC 65AX50 (F50)

40-60

2906

HPMC 75AX100 (K100)

80-120

2208

HPMC 75AX4000 (K4M)

3200-4800

HPMC 75AX100000 (K100M)

80000-120000

1
2

Farma alyjylary üçin programma

Pharma Grade HPMC

Doza

Köp mukdarda laksatif

75AX4000,75AX100000

3-30%

Kremler, Gels

60AX4000,75AX4000

1-5%

Oftalmiki taýýarlyk

60AX4000

01.-0,5%

Göz damjalary taýýarlyklary

60AX4000

0,1-0.5%

Işini togtatmak

60AX4000, 75AX4000

1-2%

Antasidler

60AX4000, 75AX4000

1-2%

Planşet baglaýjy

60AX5, 60AX15

0,5-5%

Konwensiýa çygly granulasiýa

60AX5, 60AX15

2-6%

Planşet örtükleri

60AX5, 60AX15

0,5-5%

Dolandyryş goýberiş matrisi

75AX100000,75AX15000

20-55%

GurluşykBahaGidroksipropil Metilseluloza (HPMC):

Gidroksipropil metilseluloza (HPMC) Gurluşyk derejesi kafel ýelimlerinde, gury garylan minomda, diwar çüýşesinde, skim palto, bilelikdäki doldurgyç, öz-özüni tekizlemek, sement we gips esasly gips we ş.m. giňden ulanylýar. , açyk wagty, suwy gowy saklamagy, ajaýyp işleýşi we gowy süýşmegine garşylyk we ş.m.

Gurluşyk derejesi HPMC Iscapyşmazlyk

(NDJ, mPa.s, 2%)

Iscapyşmazlyk

(Brukfild, mPa.s, 2%)

HPMC 75AX400 320-480 320-480
HPMC 75AX60000 48000-72000 24000-36000
HPMC 75AX100000 80000-120000 38000-55000
HPMC 75AX150000 120000-180000 55000-65000
HPMC 75AX200000 180000-240000 70000-80000
5

Erguwujy derejeli gidroksipropil metilseluloza (HPMC):

Gidroksipropil Metilseluloza (HPMC) erguwujy dereje täsin önümçilik prosesi arkaly bejerilýär, çalt dargamak we gijikdirilen ergin bilen ýokary ýapyşyklygy üpjün edip biler.Erguwujy derejeli HPMC sowuk suwda çalt eräp, galyňlaşma täsirini ýokarlandyryp biler.

Erguwujy synp HPMC

Iscapyşmazlyk

(NDJ, mPa.s, 2%)

Iscapyşmazlyk

(Brukfild, mPa.s, 2%)

HPMC 75AX100000S 80000-120000 40000-55000
HPMC 75AX150000S 120000-180000 55000-65000
HPMC 75AX200000S 180000-240000 70000-80000

IýmitGidroksipropilMetilseluloza (HPMC):

Iýmit derejesi gidroksipropil metilseluloza (HPMC), iýmit we iýmit goşundylary üçin niýetlenen, ion däl suwda erän sellýuloza efir gipromelloza.

Iýmit derejeli HPMC önümleri, Koşer we Halal şahadatnamalary bilen birlikde E464-iň ähli talaplaryna laýyk gelýän tebigy pagta linterinden we agaç pulpasyndan alynýar.

Iýmit derejesi HPMC, FDA, EUB we FAO / WHO görkezmelerine laýyk gelýär, FSSC22000, ISO9001 we ISO14001 şahadatnamalaryny saklap, GMP standartyna laýyklykda öndürilýär.

Bukja: Içinde PE bilen 25 kg kagyz halta;

25kg / süýüm deprek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň