neiye11

önüm

MHEC Gidroksietil Metil Sellýuloza

Gysga düşündiriş:

CAS: 9032-42-2

Gidroksietil Metil Sellýuloza (MHEC), erkin akýan poroşok ýa-da granula görnüşli sellýuloza görnüşinde hödürlenýän suwda erän nonion sellýuloza efirleridir.

Gidroksietil Metil Sellýuloza (MHEC) ýokary arassa pagta-sellýulozadan, haýwanlaryň, ýagyň we beýleki bioaktiw düzümleriň hiç bir organy bolmazdan aşgar şertlerde eterifikasiýa reaksiýasy arkaly öndürilýär. MEHEC ak poroşok ýaly bolup, yssyz we tagamsyz.Gigroskopiklik bilen tapawutlanýar we gyzgyn suwda, asetonda, etanolda we toluende gaty eräp bilmeýär.Sowuk suwda MHEC kolloid erginine çişer we onuň erginligi PH bahasyna täsir etmeýär. Hdroksietil toparlaryna goşulanda metil sellýuloza meňzeýär.MHEC şorlyga has çydamly, suwda aňsat ereýär we geliň temperaturasy has ýokary.

MHEC, şeýle hem gurluşykda, kafel ýelimleri, sement we gips esasly gipsler, suwuk ýuwujy serişdeler we başga-da köp sanly suw saklaýjy serişde, stabilizator, ýelimleýji we film dörediji serişde hökmünde ulanylyp bilinýän HEMC, Metil Gidroksietil Sellýuloza diýlip hem atlandyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidroksietil metil sellýuloza (MHEC) HEMC diýlip hem atlandyrylýar, gurluşyk materiallarynyň görnüşlerinde suwy ýokary saklaýjy serişde, stabilizator, ýelimleýji we film dörediji serişde hökmünde ulanylýar.

1. HimikiSpesifikasiýa

Daş görnüşi Ak-ak poroşok
Bölejikleriň ululygy 98% -den 100 mesh aralygynda
Çyglylyk (%) ≤5.0
PH bahasy 5.0-8.0
Kül mazmuny (%) ≤5.0

2. Önümleriň bahalary    

Haryt derejesi Iscapyşmazlyk(NDJ, mPa.s, 2%) Iscapyşmazlyk(Brukfild, mPa.s, 2%)
MHEC ME400 320-480 320-480
MHEC ME6000 4800-7200 4800-7200
MHEC ME60000 48000-72000 24000-36000
MHEC ME100000 80000-120000 40000-55000
MHEC ME150000 120000-180000 55000-65000
MHEC ME200000 160000-240000 Min70000
MHEC ME60000S 48000-72000 24000-36000
MHEC ME100000S 80000-120000 40000-55000
MHEC ME150000S 120000-180000 55000-65000
MHEC ME200000S 160000-240000 70000-80000

3.Goýulma meýdany

1) Kafel ýelimleri

· Kafel ýelimini has açyk wagt açyň.

· Süpürgiç ýelmän işlemegi gowulandyrmak.

· Saglyga garşylygy we çyglylygy ýokarlandyrmak.

2)Sement / gips esasly gips

· Suwuň saklanyş derejesi ýokarlandy.

· Ajaýyp iş ukyby we ýokary örtük derejesi

· Süýşmäge garşy we sarkma garşy güýçlendirilen

· Heatylylyga garşylygy gowulandyrmak

3)Öz-özüňi düzýän birleşme

· Garynjanyň çözülmeginiň we ganamagynyň öňüni alyň

· Suw saklaýyş häsiýetini gowulandyrmak

· Howanyň gysylmagyny azaltmak

· Acksaryklardan gaça duruň

4)Diwar pürs / palto

· Tohumly suwuň saklanyşyny gowulandyrmak, açyk howada işlemegiň dowamlylygyny ýokarlandyrmak we işlemäge laýyklygyny ýokarlandyrmak.

· Suw geçirmeýän we poroşokyň geçirijiligini gowulandyrmak.

· Poroşokyň ýelmeşmegini we mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak.

5)Lateks boýagy

· Gowy galyňlaşdyrma effekti, ajaýyp örtük öndürijiligini üpjün edýär we örtügiň gabyň garşylygyny ýokarlandyrýar.

· Polimer emulsiýalary, dürli goşundylar, pigmentler we doldurgyçlar we ş.m.

· Ajaýyp iş ukyplylygy we ýaýramaga garşylyk.

· Suwy gowy saklamak, gizlemek güýji we örtük materialynyň film emele gelmegi güýçlendirilýär.

· Gowy reologiki aýratynlyklar, dispersiýa we çözüliş.

6)Kir ýuwujy serişde

· Lightagtylygyň ýokary geçirijisi

· Capyşyklygy gözegçilikde saklamak üçin gijikdirilen ergin

· Çalt sowuk suw dispersiýasy

· Gowy emulsiýa

· Möhüm galyňlaşdyrma täsiri

· Howpsuzlyk we durnuklylyk

1

Gaplamak:

Içinde 25 kg kagyz haltalary PE haltalary bilen.

20'FCL: 12 tonna palletlenen, 13.5 tonna palletizlenen.

40'FCL: 24 tonna palletlenen, 28 tonna palletizlenen.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler