neiye11

Profil

Biz hakda

Cangzhou Bohai New District Anxin Chemistry Co., Ltd.Hytaýda professional sellýuloza efir öndürijisi, Pekine, Týanjinine we Şandong şäherine ýakyn milli derejeli himiýa seýilgähi, Cangzhou Bohai Täze etraby, Lingang ykdysady we tehnologiki ösüş zolagy himiýa seýilgähinde ýerleşýär.

Önümçilik kuwwaty ýylda 27000 tonna.Önümler: Gidroksipropil Metil Sellýuloza(HPMC), Gidroksietil Metil Sellýuloza(HEMC), Metil Sellýuloza(MC), Gidroksietil Sellýuloza(HEC), Etil Sellýuloza(EC)we ş.m.

Zawod 68000㎡ meýdany tutýar we dürli amaly meýdanlaryň müşderileriniň talaplaryny kanagatlandyryp biljek derman derejesi, iýmit derejesi, ýuwujy serişde we gurluşyk derejesi ýaly dürli derejeli sellýuloza efirini öndürýär.

Zawod, öňdebaryjy önümçilik enjamlaryna, doly gözleg enjamlaryna we adaty önümçilik zawodlaryna daýanmak bilen, “Ylym we tehnologiýa innowasiýasy, döwür bilen öňe gidişlik” işewürlik pelsepesine eýerýär, zawod hilini üpjün etmek üçin öňdebaryjy önümçilik we amaly tehnologiýa artykmaçlyklaryna eýedir. dürli önümleriň durnuklylygy we bazaryň uýgunlaşmagy.Dürli partiýadan has durnukly bolmagyny kepillendirýän ösen sellýuloza efir önümçiligini we enjamlaryny kabul etmek bilen.Önümi müşderiniň islegine görä üpjün edip bileris. Zawod içerki we halkara müşderiler üçin has köp saýlaw we ýokary hilli sellýuloza efir önümlerini hödürläp biler.

Iman we medeniýet

Adamlary birinji ýerde goýýandygyna ynanýarys.Işgärlerimiz kynçylyklary çözmek we goşulyşmak, dürlilik we bitewilik şertlerinde müşderileriň garaşyşlaryndan has ýokary usullary tapmak üçin özboluşly perspektiwalaryny we derejelerini ulanýarlar.

Hyzmatdaşlyk E.thics

Işgärlerimiz bilelikde işlemekde we syýasatlarymyzda, kanunlarymyzda we ahlak kadalarymyzda görkezilen ýörelgelere eýermekde üstünlik gazanýarlar.

Hil medeniýeti

Hil dolandyryş ulgamymyz, müşderileriň Anxin tarapyndan hödürlenýän önümleriň we hyzmatlaryň hilini, ygtybarlylygyny we bitewiligini almagyny we müşderiniň islegleriniň we talaplarynyň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.

Anxin Himiýa, dürli gatlaklardan bolan adamlar bilen elleşmäge, işjeň gurşawy öwrenmäge we bilelikde ajaýyp gurşawy saklamaga we ýokary sosial jogapkärçilik duýgusy bilen adam saglygyna ideg etmäge taýýardyr!