banner1
banner2
banner3

önüm

Derman, iýmit, Senagat derejesi.

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

Cangzhou Bohai New District Anxin Chemistry Co., Ltd.

näme edýäris

Cangzhou Bohai New District Anxin Chemistry Co., Ltd., Lingang ykdysady we tehnologiki ösüş zolagy himiýa seýilgähinde ýerleşýän Hytaýda professional sellýuloza efir öndürijisidir.

Önümçilik kuwwaty ýylda 27000 tonna.Önümler: Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), Gidroksietil Metil Sellýuloza (HEMC/ MHEC), Metil Sellýuloza (MC), Gidroksietil Sellýuloza (HEC), Etil Sellýuloza (EC) we ş.m.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • ŞAHSY .ET

  ŞAHSY .ET

  Sellýuloza efirlerinde köp sanly tejribeli hünärmenimiz bar, olar derman, azyk, senagat derejesi boýunça ýöriteleşip bilýän, dürli amaly meýdanlaryň müşderileriniň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • SYITYASAT

  SYITYASAT

  Daşary ýurtlardan ösen sellýuloza efir önümçiligini we enjamlaryny ulanýarys, bu partiýadan partiýa çenli hiliň has durnuklydygyny kepillendirýär.

 • OCERI

  OCERI

  Daşky gurşawyň barlagyndan täsir etmeýän milli derejeli himiýa seýilgähinde ýerleşýän, üznüksiz önümçilige we ýylda 27000 tonna kuwwatlylygy bilen durnukly üpjünçilige kepillik berýär.Týanjinin portuna 80KM.

amaly

habarlar

Näme üçin gips esasly minara gidroksipropil metilseluloza (HPMC) goşmaly?

Sement harçlary we gips esasly süýümlerde gidroksipropil metilseluloza esasan suwuň saklanmagy we galyňlaşmagy roluny oýnaýar, bu bolsa süýümiň birleşmegini we sag garşylygyny gowulaşdyryp biler.Howanyň temperaturasy, temperatura we ýel basyşy ýaly faktorlar bugarmaga täsir eder ...
has köp >>

Gidroksietil sellýulozanyň aýratynlyklary

Gidroksietil sellýuloza Bu ion däl suwda erän polimer, ak ýa-da birneme sary, aňsat akýan poroşok, yssyz we tagamsyz, sowuk suwda we gyzgyn suwda ereýär we temperaturanyň ýokarlanmagy bilen dargamak derejesi ýokarlanýar.Organiki erginlerde eräp bilmeýär.Gidroksyň aýratynlyklary ...
has köp >>

Gidroksipropil Metil Sellýulozanyň ýapyşyk aýratynlyklary

Gidroksipropil metilseluloza (HPMC) ion däl, suwda erän sellýuloza garyşyk efirdir.Daş görnüşi ak reňkden sary sary tozan ýa-da granular material, tagamsyz, yssyz, zäherli däl, himiki taýdan durnukly we tekiz, aç-açan we ýelimli ergin emele getirýär.Aýyň biri ...
has köp >>